זה הזמן לבחור את המשמרות שלך בבזאר

כאן ניתן לבחור את המשמרות שלך בבזאר וגם לעדכן את הפרטים האישיים שלך כפי שיישמרו אצלנו במערכת.

יום רביעי, 18.12.2019
יום ההקמה הראשון של הבזאר!
בשתי המשמרות הראשונות יש בעיקר העמסה ופריקה של ציוד (ארגזים, שקיות, קולבים ושולחנות).
במשמרת הערב ממוינות התרומות וממשיכה ההקמה הפיזית של הבזאר.
למשמרות אלו דרושים הרבה מתנדבים (רק אומרות...) אז אם יש לך חברות/ים או קבוצות שיוכלו להגיע גם זה יהיה נהדר, תפני אותם אלינו!

יום חמישי, 19.12.2019
- הקמת הבזאר בגני התערוכה -
ביום זה נעשה הארגון והסידור של כל התרומות בתצוגה - עד סוף היום הכל צריך להיות מוכן ומזומן למכירה עצמה...
גם ביום זה יש צורך במתנדבים רבים 🙂

יום שישי, 20.12.2019
יום המכירה הראשון של הבזאר!!
ארגון וסידור, מיון, מכירה ותפעול שוטף של הבזאר. יש המוווון מה לעשות 🙂

***ביום זה חשוב מאוד לדייק בזמן ההגעה למשמרות!***

יום שבת, 21.12.2019
- יום המכירה השני של הבזאר -
תפעול שוטף של הבזאר (סידור וארגון, מיון ומכירה)

בערב - פירוק הבזאר (אריזה והעמסת ציוד, פירוק התצוגה)
***יש צורך במתנדבים רבים למשמרת הפירוק!***

פרטים אישיים